Haber Detayı
15 Mayıs 2015 - Cuma 03:55 Bu haber 1097 kez okundu
 
İHAK VE İKARUS'TAN ASKER HAKLARI PANELİ
İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Çalışmaları Kulubü ve İkarus Dergi'nin düzenlediği "Türkiye'de Asker Hakları ve Hak İhlalleri" paneli önceki gün Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi 11'de gerçekleştirildi.
MÜHF Haberi


 
Merve Çetin'in açılış konuşması ile başlayan panelde ilk konuşmacı Asker Hakları Platformu'ndan Av. Abdulkadir Argıllı'ydı. Argıllı, konuşmasının başında Asker Hakları Platformu, askerhaklari.com'dan bahsetti. Asker haklarının yeni bir aktivizm olduğunu belirten Argıllı, Asker Hakları Platformu'ndan sivil toplum camiasına uzak insanların haberi olmadığını söyledi.
 
 
askerhaklari.com'un 2011 yılında kurulduğunu söyleyen Argıllı, platformun kurucusunun YTÜ'de şehir planlamacısı bir doçent olduğunu belirtti ve kurucunun "Askere giden hukukçular duyarlı olsaydı, bunlar olmazdı." sözü söyledi.
 
Asker Hakları Platformu'nun Nisan 2011'de kurulduğunu söyleyen Argıllı, ilk raporlarının yayımlanması ve ilk toplantılarını 2012 yılında yaptıklarını söyledi. 
 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün 2012'deki toplantıda son 10 yılda teröre 818 şehit verildiğini, aynı süre içinde kışlalarda 934 askerin intihar ettiğini belirterek, “İntihar sayısı şehit sayısını geçmiş, bu kabul edilemez bir durum” demesinin medyada geniş yer aldığını söyleyen Argıllı, 2014 Mart'ta Adalet Bakanlığı'nın eylem planı açıkladığını belirtti. Eylem planının 1. maddesinin yaşam hakkı, onun da ilk sırasında zorunlu askerlik sırasındaki ölümler olduğunu söyledi.
 
Av. Abdulkadir Argıllı, zorunlu askerlik nezdinde ölümün Türkiye'yi AİHM'de en çok uğraştıran konu olduğunu söyledi ve bunun hükümetçe kabul edilen en önemli insan hakları ihlallerinden biri olduğunu belirtti.
 
Askerliğe ilişkin Anayasa madde 72 ve Askerlik Kanunu madde 1'i okuyan Argıllı, askerlikteki haklara ilişkin algıdan bahsetti. AİHS madde 5'e gönderme yapan Argıllı, "askerler de dahil" dedi. 
 
"Asker hakları insan haklarından ayrı değil, vurgudur." diyen Argıllı, Asker Hakları Platformu'na 2011'den beri 2020 başvuru yapıldığını, dilekçelendirme aşamasından sonra TİHK, KDK, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, BİMER ile iletişime geçtiklerini söyleyen Argıllı, 1,5 yılda bir düzenli raporlama yaptıklarını ilk raporlarında 400 küsür analiz, ikinci raporlarında 653 analiz ve vurucu başvuru örneklerini olduğunu belirtti. 
 
2. raporda 653 başvuru olduğunu, %42'sinin hakaret, %30'unun dayak, %28'inin orantısız ceza, %24'ünün sağlık hizmeti alamamak olduğunu söyleyen Argıllı, 781 numaralı başvuruyu örnek olarak okudu ve %14'ünün aşırı fiziksel aktiviteye zorlama olduğunu söyledi. Şahsi işlere koşturma ve uykusuz bırakılmanın askerlerce normal karşılandığını belirten Argıllı, devreciliğe ilişkin İsmail Saymaz'ın "6. Ana Jet Üssü'nde 'hoş geldin' dayağı!" haberini örnek verdi. 
 
 
Rapora göre her 12 askerden birinin intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Argıllı, asker intiharlarının sivil intiharlarından 2,5 kat fazla olduğunu belirtti. 
 
Kendilerine en çok başvurunun Ankara, İstanbul, İzmir, Kıbrıs, Erzurum, Şırnak'tan olduğunu söyleyen Argıllı, 653 şikayetten 82'sinde kalıcı fiziksel hasar, 115'inde kalıcı ruhsal hasar olduğunu söyledi.
 
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın askere kötü muamele ile intihar arasında bilimsel gerekçe yok iddiasının gerçeğini yansıtmadığını belirten Argıllı, TSK 20-24 yaş aralığının intihar oranının en yüksek olduğu yaş grubu olduğu açıklamasına rağmen, TÜİK verilerine göre bu yaş grubunun en düşük intihar oranına sahip olduğunu söyledi.
 
2. rapor yayımlandığı dönemde TBMM'ye 18 soru önergesi verildiğini ve tamamının reddedildiği ve cevaplanmadığını söyleyen Argıllı, "Meclis uyuyor, sivil toplumda duyarlılık yok." dedi.
 
İhlallerin etkin soruşturulmadığını belirten Argıllı, konuya ilişkin örnekler verdi. Askeri Yargıtay'ın üstler lehine kararlar verdiğini belirten Argıllı, davalarda öldürme yerine görevi kötüye kullanmak ceza verildiğini söyledi ve AİHM'in Askeri Yargıtay'ın AİHS'e aykırı olduğunu belirttiğini söyledi.
 
Askeri hukuk alanında doktrin gelişmediğini söyleyen Argıllı, konuşmasının son bölümünde Asker Hakları Platformu ve kendisinin çözüm önerilerinden bahsetti.
 
Mehmet Tarhan konuşmasında somut olaylar ve anılarından bahsetti. 2005 yılında Sivas'ta 11 ay tutuklu kaldığı döneme ilişkin anılarını anlatan Tarhan, konuşmasında kablo yutan bir askerin kamu malına zarar vermeden yargılandığını, askeri cezaevindeki tutukluların asker avukat geleceği ile ve Sivas'ta askeri avukat olmadığı ile kandırıldığını söyledi. 
 
Sivil gözlerin içeride olmasının önemine değinen Tarhan, daha sonra tutukluların telefonla konuşmalarına izin verildiğini söyledi. Şubat ayında saat 9'da TV kapamanın zorunlu olduğunu, elektrik şalterinin indirildiği söyleyen Tarhan, bu durumu protesto için açlık grevi sonucu kazandığı odasındaki TV'yi ters çevirdiği için 1 hafta hücrede sabit beyaz ışıkta tutulduğunu, yan koğuşa TV'sini verdiği için 10 gün hücrede yattığını ve hepsinin kanuna uygun olduğunu söyledi ve arkasından cezaevinde isyan çıktığını belirtti. Hücreden getirilip tutuklularla taleplere ilişkin görüştürüldüğünü söyleyen Tarhan, anlaşma üzerindeyken müdahale edildiğini ve Şubat ortasında yatakların, yorganların toplatılarak 1 hafta çıplak ranzada yatırıldığını söyledi.
 
 
Askeri cezaevi ve kışlaya baro ve insan hakları örgütlerinin girmesini gerektiğini söyleyen ve "Kamu görevlileri kamu görevlisidir. Astı ve üstü var, memuru var. Güvenilir değil." diyen Tarhan, vicdani reddin tarihi geçmişinden bahsetti.
 
16.-17. yy.'da bazı Hıristiyan grupların şiddet karşıtı oldukları için reddetmeleri, 13. yy.'da İran'da bir tarikat, Rusya'dan göç eden Avakanlardan söz eden Tarhan, daha çok dini referansın bulunduğunu söyledi. 1. Dünya Savaşı'nda siyasi referans olarak İngiltere'de çoğunluğu sosyalistlerin "emperyal savaş, sömürgecilik istemiyoruz, askere gitmiyoruz." tepkisinden ve 4 bin kişinin tutuklamasından söz eden Tarhan, Danimarka'da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra vicdani reddin tanındığını söyledi. 
 
2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası, Mussolini İtalyası nedeniyle antimilitarist tutumları azalttığını söyleyen Tarhan, katledilen binlerce insanı hatırlattı.
 
Vietnam Savaşı sırasında ABD'de savaş karşıtı New York Akademisi'nin nasıl akıl hastası gibi davranılacağının eğitiminin verildiğini, Muhammed Ali ve John Rose'un askere gitmeyi reddetmelerinin Vietnam Savaşı'nı sonlandıran hareket olduğunu söyleyen Tarhan, 94-96 1. Çeçen Savaşı'nda Rus annelerinin kışla kapısında yaptığı eylemlerden, askerleri vicdani redde zorlamalarında bahsetti.
 
İsrail'de işgal topraklarında savaşmayı reddeden askerlerden bahseden Tarhan, son Gazze operasyonuna bazı pilotların katılmadığını, bilgi açıkladığını ve hapse atıldıklarından söz etti.
 
Türkiye'de 90'ların başında İzmir ve İstanbul'da bir grup anarşist savaşa karşı tartışmalarını Amargi Dergi çevresinde vicdani ret tutumuyla geliştirdiğini söyleyen Tarhan, savaş ortamında bir grup insanın ortaya attığı kavram olduğunu belirtti ve 1998-2004 arasının ateşkes döneminde insan hakları tartışmalarının arttığı dönem olduğunu ve organik bağlar oluşunca kavram oluştuğunu söyledi. 
 
Vicdani reddin tanımını yapan Tarhan, "Zorunlu askerliğin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ndeki angarya yasağı kapsamında değerlendirilebilir mi?" sorusunun ardından pasifist antimilitarizme değindi.
 
Türkiye'de kadın vicdani retçilere değinen Mehmet Tarhan, "Askerlik erkekliğin yeniden üretildiği kurum" dedi. Pınar Selek'in "Sürüne Sürüne Erkek Olmak" kitabına gönderme yapan Tarhan, askerlikte toplumda kapalı erkekliğin yeniden kurulduğu, erkeğin homososyal ortamda ezilerek itaate zorlandığı, itaat biçimini kanıksayıp, dönünce başta kadına uygulaması, kendisi de siyasi ortama itaat ettiğini belirtti.
 
Ulus devletin en önemli unsurunun zorunlu askerlik olduğunu belirten Tarhan, sivil alternatif hizmete değindi. TV programlarına katılan askerlerin, devletin askerliğe bakış açısının "Tuvalet temizlesin.", "Patates soysun." olduğunu söyledi. 
 
Sivil alternatif hizmetin çalışanların sendikal hakların gerilemesine neden olacağını, hizmet kalitesinin düşeceğini, sınıfsal ayrımcılığa neden olacağını söyleyen Tarhan, Osman Can, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Taha Parlı ve Ümit Kardaş'ın Anayasa madde 72 ve Anayasa madde 90 uyarınca anayasanın vicdani reddi savunduğunu söylediklerini belirtti.
 
Eğitime göre bakılınca alternatif hizmetin hayat rutini bozduğunu söyleyen Tarhan, profesyonel orduya ilişkin "Felluce'yi profesyonel ordu yaptı.", "IŞİD profesyonel asker ordusu" diyerek, "En vahşi katliamları profesyonel ordu yaptı." dedi ve zorunlu askerlik yapanların daha vicdanlı olduklarını söyledi. 
 
Tarhan konuşmasının son kısmında "O ülkenin güvenlik örgütleri, diğer ülkelerden daha çok insan öldürüyor" dedikten sonra "Oturup o sözleşmeyi yeniden yapmak gerekiyor." dedi.
 
 
 
İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Çalışmaları Kulubü ve İkarus Dergi'nin düzenlediği "Türkiye'de Asker Hakları ve Hak İhlalleri" paneli soru-cevap bölümünün ardından plaket takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
 
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İnsan, Hakları, Anayasa, Hukuku, Çalışmaları, Kulubü, İkarus, Derginin, düzenled
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
En Çok Okunanlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Final döneminin sonunda bütünlemeye kalmayacağınıza inanıyor musunuz?
Anketler
Hukuk fakültelerindeki eğitimden memnun musunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı